Het straatbeeld zag er lange tijd uit zoals op de bovenste foto: trams en bussen die zich op het eindstation stonden te verdringen. Blauw (tram) en groen) bus. De bussen waren zgn. Crossley’s, stoere bussen, waarbij de chauffeur een eigen instap had en hoog op de bok zat achter een schuin stuur.

Maar opeens was er een nieuwkomer die op de onderste foto de plek van de Crossley heeft ingenomen: een Leyland-bus. grijs, geen eigen instap voor de chauffeur en een geweldig plat stuur. Ter linkerzxijde op de onderste foto staan nog twee Crossley’s die er het hunne van denken, maar ook hun laatste uur heeft geslagen.