Over Josias van der Kapelle (1632-1696) is niet zo veel meer bekend dan dattie in Leiden geboren is en dattie daar ook weer dood ging. Verders: dat hij als protestants prediker actief was in Noordwijk, in Den briel én in Leiden. Hij wordt blijkbaar niet overleefd door geschriften of anderssoortige memorabilia. Maar wel nog door 2 portretten. Dat dan weer wel. Daaronder staat nog een tekst die – als die al leesbaar is – tamelijk onbegrijpelijk mag heten: