Op 1 september 1923 startten de Noordwijkers H. ‘t Wout en Dirk-Jan van Rheenen een eigen buslijn van Noordwijk naar Haarlem via Noordwijkerhout, de Ruigenhoek, De Zilk, Vogelenzang en Aerdenhout. Naar verluidt onder de naam ´Zilkerspoor´. Van Rheenen, die timmerman was, had de carrosserie van de bus zelf gebouwd. ´t Wout stierf in 1924 en Van Rheenen associeerde zich met de oudste zoon van Derk Bolhuis, Klaas, met wie hij later ook de bodedienst ‘Expresse’ runde, eveneens tussen Noordwijk en Haarlem. Overigens waren Van Rheenen en Bolhuis geen vreemden voor elkaar: Van Rheenen was getrouwd met Marie Bolhuis, de zuster van Klaas.

De Bolhuisen zouden verder pionieren met een heuse buslijn tussen Haarlem en Den Haag: Busmaatschappij “De Duinlander”, die later zou fuseren met de Eerste Noordwijkerhoutse Bus Maatschappij van ene Heemskerk en die vervolgens samen zouden opgaan in de NZH. De hele geschiedenis is verteld in een artikel in De Blauwdotter (Uitgave Voorjaar 2021).