Dwars door de wilde klimop heen valt het beeld nog te ontwaren boven de hoofdingang: “R.K. Parochiale Jongensschool.” Zes jaar lang heb ik deze school bezocht als Roomsch-Katholieke en wellicht ook parochiale leerling. Vandaag de dag is er van de school niets meer terug te vinden. Ook het gebeitelde opschrift zal wel tot ‘R.K. Parochiaal’ puin vermalen zijn.