Het oude raadhuis van Noordwijk, aan de Van Limburg Stirumstraat nabij de hoek met de Kerkstraat. Tegenwoordig herinnert een opschrift op het pand Kerkstraat/Val Limburg Storumstraat nog aan dit raaddhuis:

Hieronder het nieuwe raadhuis aan de andere kant van de Oude Kerk: