De bus naar Noordwijk, gefotografeerd op de Boommarkt in Leiden, met op de achtergrond boven de huizen uit de toren van de Hartebrugkerk, in de Leidse volksmond ook wel de ‘Koeliekerk’ genoemd. Dat ‘koelie’ was een verbastering van een stukje opschrift op de gevel van de kerk: “Hic est Porta Coeli‘ (dit is de poort van de hemel), maar dat potjeslatijn was aan de doorsnee Leienaar niet besteed. Die maakte er ‘koelie’ van.

Op de Boommarkt – het verlengde van de Botermarkt / Vismarkt / Aalmarkt – mag vandaag de dag geen bus meer komen. De bussen moeten zich nu van twee kanten door de Breestraat persen en dat doen ze vol overgave.