In de Eerste Wereldoorlog trokken grote groepen vluchtelingen vanuit België de grens over naar Nederland. Enkelen van hen kwamen ook in Noordwijk terecht (bij hun vertrek lieten ze een cadeautje achter in de tuin van het Sint Jeroensgesticht).

De geschiedenis van deze groep vluchtelingen in Noordwijk is in 1993 opgetekend door Pim Haasbroek onder de titel “Belgische Vluchtelingen in Noordwijk 1914-1918” (uitgave Hogeschool Rotterdam)