“Weled. Heer, zouden wij morgen, woensdagavond de Nieuwe Rotterdamsche Courant in de bus kunnen hebben. Als het kan zeer gaarne. In ieder geval donderdagmorgen het blad. Hoogachtend Dames van de Water, Willem Barendszstraat 1.”

Omdat dit epistel gericht was aan de NRC-agent in Utrecht kunnen we gevoeglijk aannemen dat hier de Willem Barendszstraat in Utrecht werd bedoeld. Waarom het allemaal op een briefkaart van Hotel-Pension Noordzee te Noordwijk geschreven moest staan, weten we niet. Misschien logeerden de dames in “Noordzee” en zouden ze ’s anderdaags naar hun eigen woon- en verblijfplaats in Utrecht terugkeren.