Vandaag precies 125 jaar geleden maakten de kranten gewag van de oprichting van de ‘Vereeniging ter bevordering van het vreemdelingenverkeer’ van de badplaats Noordwijk en Omstreken’. Animator van het geheel en eerste voorzitter was de onvermijdelijke Adriaan Dorsman (groter ereburger van Noordwijk is niet denkbaar in de geschiedenis) en tot het bestuur trad een heel roedel van notabelen toe. Het erevoorzitterschap werd toebedeeld aan de toenmalige burgemeester, de jonkheer Quarles van Ufford.