Jhr.mr. Leopold Adolf van Schuijlenburch was onder meer bestuurslid van de Noordwijksche Duinexploitatie Maatschappij en zat ook nog in het bestuur van de eerste Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Bij zijn afscheid in 1912 naar Bennebroek bood hij een bijzonder cadeau aan aan de Noordwijksche goegemeente: een Gulden Boek. Doel ervan was het opnemen in het boek van de handtekeningen van hen, die zich voor de badplaats uiterst verdienstelijk hadden gemaakt. Er moeten bovendien portretten in hebben gestaan van types als gemeentesecretaris Egbert de Groot en uitgever Adriaan Dorsman, gemaakt door Leon Senf. Albert Verwey leverde een gedicht en de schilders Ludolph Berkemeier en Leo Klein Diepold leverde eveneens, ongetwijfeld prachtig materiaal aan.

Ik heb er eerder al eens in wanhoop over geschreven: het Gulden Boek is zoek! Niemand die nog weet waar of dat het gebleven is. Iemand is ermee vandoor gegaan. Of het is door onachtzaamheid verloren gegaan, bij de oude kranten gezet of anderszins in het ongerede terecht gekomen. Misschien bestaat het boek helemaal niet meer en heeft iemand er de kachel mee aangemaakt. Maar hopelijk niet. Het moet voor de geschiedenis van Noordwijk een ongelooflijk rijk boek zijn.

Waar is het boek gebleven? Wie weet waar het is? Wie brengt het terug?