Een zogenaamde ‘aanzichtkaart’, uitgegeven door Studio 216 en bestelbaar in verschillende grootten en oplagen. Klik hier.