Een beeld om geen genoeg van te krijgen: de Blauwe op het eindpunt, Picképlein, Noordwijk aan Zee. Er moest enigszins gerangeerd worden om de bijwagen weer aan de goede kant van de tram te krijgen, dan kon het allemaal weer richting Leiden/Den Haag gaan.