Begin 1923 werd in Noordwijk een heus ziekenfonds opgericht onder de welluidende (en ook elders vaak gebruikte) naam Draagt Elkanders Lasten. De vereniging was vooral bedoeld om financiële bijstand te verlenen aan leden, die buiten Noordwijk – lees in het ziekenhuis elders – heel- en verloskundige bijstand nodig hadden. Chronische gesteldheden vielen buiten de verzekering, dat zou al te prijzig worden, blijkbaar. De contributie bedroeg per hoofd van het gezin 4 centen per week, een echtpaar met kinderen onder de 16 jaar betaalde in totaal 8 centen per week. Ik krijg van Willem – met dank – de statuten van het fonds, alsmede het huishoudelijk regelement. Leest voor u zelve.