De parochie van de Heilige Jeroen in Noordwijk had 5 jaar na de voltooiing van het nieuwe kerkgebouw en aanpalende pastorie nog wat geld nodig. In totaal 325.000 gulden, een bedrag dat blijkbaar niet kon worden opgehaald met collectes, verkoop van landbouwgronden (de kerk bezat grote delen ‘apenland’ aan de Hogeweg) of met inkomsten uit het offerblok KAS (Kerk, Armen en Studiefonds). De Paus van Rome en de Bisschop van Haarlem hadden hun zegen over de lening uitgesproken, dus dat zat wel goed. Waarvoor het geld bedoeld was, was niet duidelijk. Helaas, want daar zou ik wel nieuwsgierig naar zijn geweest.