Op Catawiki wordt dit drievoudig relikwie aangeboden uit 1866, geautoriseerd en al door Zijn Heiligheid de Paus Himself. Het betreft relicten uit de omgeving van (bien etonné de se trouver ensemble!) Johannes de Doper, de Heilige Anna (moeder van de Heilige Maagd Maria) en de Heilige Jeroen uit Noordwijk.

Of Anna ‘heilig’ mocht heten, weet ik niet zeker, maar Jeroen is volgens mij al tijden geleden van de Lijst der Heiligen afgevoerd. Waarschijnlijk door een andere Paus dan Dewelke Zijn zegen aan dit kleinood gaf.