Iemand schreef aan iemand (meer info heb ik niet): “Mej! Ik zal mijn brasmand in ’t laatst der week aan Uw adres afzenden en daarna zelf wel komen om uit te pakken. Den .. Sept. zal ik de kamer weer gaan betrekken, maar ik kom vooraf nog wel even bij U. Vele groeten, uw …..”

Wat een brasmand was? Op zoek naar de betekenis ervan stuit ik op de betrekkelijk simpele, maar heldere term ‘hengselmand’.  Maar in en om Veendam kreeg de naam brasmand of braskorf een diepere betekenis. Daar wordt die als volgt omschreven: “een zogenaamde sluitmand, waarin de vrouw van de kapitein de kleding en andere benodigdheden voor het jongste kind deed. Ze had de mand nodig wanneer ze met haar kind naar de haven reisde, waar haar echtgenoot met zijn schip was binnengelopen. Vaak zag zij haar man pas na vele maanden weer terug, omdat hij al die tijd met zijn schip over de wereldzeeën had gevaren. Met het jongste kind stapte ze dan aan boord om gezamenlijk het laatste deel van de thuisvaart naar Veendam te maken. De braskorf was afgesloten met een zeildoek, waarop de naam van de kapitein was geschilderd. In het Veenkoloniaal Museum kunt U nog een echte braskorf zien.” Maar goed. Dat was in Veendam.

Iemand uit Noordwijk ging dus ook met een brasmand of braskorf op stap, maar ze was wel zo wijs om het dingen alvast vooruit te sturen. Haar mededelingen aan het pension dat ze zou betrekken deed ze op een prachtige kaart met een afbeelding van het logement (‘badhotel’) van de oude Willem van Konijnenburg, de onvermijdelijke kapel aan de Hoofdstraat en Pension Cato.