Foto van de opening van de tramlijn van Rijnsburg – Noordwijk op 21 juni 1885. Volgens de wikipedia een ‘normaalsporige tramlijn’, maar ja, wat is ‘normaal’? Het lijntje was eigendom van de Noordwijksche Stoomtramweg Maatschappij, maar werd vanaf de opening geëxploiteerd door de  Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM). Vanaf 1903 werd de lijn omgezet in een doorgaande dienst Leiden – Noordwijk. Op 1 juli 1909 werd de lijn overgedragen aan de NZH, die met het HSM-materieel verder reed. De NZH elektrificeerde de lijn per 1 juni 1912. De lijn werd opgeheven op 7 oktober 1960.

De foto moet de eerste zijn geweest van deze lijn, hoewel niet duidelijk is waar of dat die genomen is. Bij de aanbieding van de foto op marktplaats is nog een informatief kaartje gevoegd: