“Bollenveld in volle bloei bij Noordwijk” is een schilderij van Ben Viegers (1886-1947). Het schilderij ging onlangs voor de somma van € 19.000 over in andere handen, voor zo ver bekend – helaas – geen Noordwijkse handen.