Het is niet de tijd voor Kerst- annex Nieuwjaarswensen. Maar toch. Ik kom deze kaart tegen van kinderpension “Sursum Corda”, gerund door de dames Joop Middelkoop en Corry Metz. Het was een kinderverblijf (krantenberichten uit die tijd stellen dat er geen volwassenen mochten komen). Dat was allemaal in de Jaren Vijftig. Maar een decennium later zijn beide dames nog steeds actief, zij het dat zij hun kinderverblijf dan hebben verplaatst naar verderop aan de Rembrandtweg, naar het zgn. Hans Brinkerhuis. En Joop Midddelkoop (sic!) gebruikte in haar naam één ‘d’ te veel, maar dat zij heur vergeven.