“Het in zee brengen der reddingsboot” kon vroeger ook in kleur geschieden, zoals deze oude ansichtkaart laat zien.