H. Reekers deed naast loodgieterij en zinkwerken ook aan diepboringen. Deze laatste blijkens een kwitantie-afschrift ten behoeve van ‘drink-, koel- en fabriekswater.’ Wat ‘fabriekswater’ precies was, weet ik niet. Wel weet ik dat bollenboeren in de streek graag een diepboring hadden om wanneer het nodig was de gewassen te besproeien en water door de greppels te pompen.