Men deed erg zijn best om deze brief uit Noordwijk ter bestemde plekke te krijgen. Of het gelukt is, is onzeker. Oorspronkelijk ging die naar de heer en mevrouw Dyserinck, als eerste klasse passagiers aan boord van de “J.P. Coen”, die verondersteld werd in Algiers aan te meren. Er was met de hand bijgeschreven dat als dit stoomschip onverhoeds al vertrokken was, de brief dan door te sturen naar Hotel Miramare in Genua. Maar ook daar ging het blijkbaar mis, want de brief werd doorgestuurd naar Hotel Negresco, blijkbaar in de veronderstelling dat de schuit daar nog eerder (of later) zou arriveren.

De afzender, mr. H. M. Callenfels was voor zo ver ik kan nagaan kapitein op de grote vaart. Wie de Dyserinckjes waren, weet ik niet.