Bijzonder stempel op deze brief naar Noordwijk:  “Postagent Batavia-Amsterdam.” ‘Postagenten’ waren in dit geval de kapiteins van de schepen op de lijn Batavia-Amsterdam. Zij waren gemachtigd om als postagent op te treden. Wel kregen ze flink wat instructies mee: klik hier.