Het Maria altaar de Jeroenskerk bevatte nogal wat Latijnse woorden. “Monstra te esse Matrem” betekent – in mijn beste potjeslatijn – “Toon u als onze Moeder.” En verder “Ego Mater Sanctae Spei” = “Ik ben de Moeder van de heilige hoop.” “Porta Coeli” = De hemelpoort, maar wat “Sedes Sarentur (?)” nu weer betekent?