De NW20 “De Jonge Dirk” was een Noordwijkse bomschuit, eigendom van reder Engel Smit. De schuit werd omstreeks 1885 vereeuwigd door Jacob Maris. Het schilderij bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam.