De trap liep van de Nieuwe Zeeweg naar de Van Hardenbroekweg. De helling was blijkbaar te steil om er hier nog een autoweg, laat staan een fietspad tegen aan de gooien. Het open veldje zou later worden ingevuld met de RK kerk “Maria ter Zee”, een wat curieuze benaming voor een kerk, want voor zo ver ik weet is de Heilige Maria altijd verre van de zee gebleven.