Het suikerzakje van Prominent Inn/ De Blauwe gans vermeldt nogal ostentatief het getal ‘100’. Het suggereert dat beide etablissementen al 100 jaar bestaan, maar dat kan niet zo wezen. Het café van de Weduwe Van Schie dat hier ooit stond zou wel 100 jaar hebben kunnen bestaan, ware het niet dat het ten onder is gegaan in een aanslag van modernisering.