De kaart is in 1927 verzonden, maar toen waren bomschuiten als deze al lang van het strand verdwenen, volgens mij. De meeste bommers werden gesloopt en omgetimmerd tot schuurtjes en loodsen en schuttingen. Er bleef niet veel van over. De kaart kwam uit de mottenballen.