Dichteres en socialiste Henriette Roland Holst werd op kerstavond 1869 geboren aan de Voorstraat in Noordwijk Binnen als Henriette Goverdina Anna van der Schalk (ze overleed in 1952). Haar vader was advocaat en notaris Mr. Theodor Willem van der Schalk (1841-1892), haar moeder Anna Ida van der Hoeven (1845-1914). Over haar ouders schreef ze later liefdevolle woorden.

Over haar vader: Mijn vader was notaris te Noordwijk, een bloeiend dorp tusschen de bollenvelden, op een half uurtje afstand van de zee. Zooals ik hem mij herinner uit mijn kinderjaren was hij van een zeldzame manlijke schoonheid. Hij had een edel gevormden schedel, kleine diepliggende donkere oogen, een arendsneus, fijngevormde zinnelijke lippen en een frissche gelaatskleur.

Over haar moeder: Mijn moeder voldeed niet aan de klassieke schoonheidsnormen, daarvoor was haar gelaatskleur niet bloeiend genoeg en waren haar trekken te weinig regelmatig. Maar er ging een zeldzame bekoring van haar uit en iedereen werd getroffen door haar lieftalligheid en gratie, meer nog door het zielvolle in haar blik, haar stem en haar gebaren.