Mr. F.J.D. Theyse (1896-1960) was advocaat te Haarlem en tevens jarenlang secretaris van de Bond van Bloembollenhandelaren, gespecialiseerd in internationale handelsvraagstukken. Als zodanig werd hij alom gerespecteerd als de man die bloembollenhandelaren in rechte en in handel terzijde stond en hun belangen optimaal diende.  Bij zijn dood werd hij ook geëerd als de man die na de oorlog de oude handelsrelaties herstelde en ook overigens allerlei problemen oploste.

Bloembollenkweker en -handelaar Jacobus van Eeden uit Noordwijk had in 1946 blijkbaar ook een beroep op ’s mans diensten gedaan en niet vergeefs: Van Eeden had zowel vrij als geblokkeerd geld tegoed en zag dit graag tegemoet op zijn rekening bij de Boerenleenbank. Wat de NV W.J. Eldering en Zoon met dit alles te maken had, weet ik niet.