De Erasmusweg heette vroeger ‘Pickéweg’, naar de Noordwijkse burgemeester en projectontwikkelaar. Maar op enig moment moet men – enigszins gepickeerd – gedacht hebben dat het wat overdreven was om 3 (drie!) plekken naar de goede man te benoemen: Pickéstraat, Picképlein en Pickéweg. De Pickéweg werd daarom omgedoopt tot Erasmusweg. Een naam die naast de Spinozaweg niet misstaat, maar die ook in de buurt van de Beethovenweg, de Rembrandtweg en de Boerhaaveweg toch wat vreemd aandoet. Om nog maar te zwijgen van de Atjeh-, Java- en Surinameweg. Een allegaartje van kunst en wetenschap en koloniaal verleden.