Blijkbaar bestond er ooit een hele serie “Onze Vaderlandsche Heiligen.” Sint Jeroen had daarin het rugnummer 10. De serie was een uitgave van O.N.H. Oude Ebbingestraat 84a te Groningen. Een soortement van Panini Voetbalplaatjes, veronderstel ik. Het volledige assortiment is hier te zien.