Benieuwd naar de glossy die SJC bij haar 100-jarig bestaan heeft uitgegeven en verspreid. Maar als je buiten Noordwijk woont houdt die verspreiding bij de gemeentegrenzen op, helaas. Je zou hopen dat men het blad ook digitaal beschikbaar maakt, opdat inwoners van “Noordwijk-Buiten” de verhalen ook kunnen raadplegen. SJC?