Op 11 februari 1987 werd de akte getekend waarbij de Bondsspaarbank voor Noordwijk en Omstreken fuseerde met (zeg maar: ‘opging in’) de Nutsspaarbank te ‘s- Gravenhage. In het personeelsblad van die bank komt die fusie/overname genoegzaam aan de orde. In 1992 werd de Nutsspaarbank verkocht aan de VSB-bank, de latere Fortisbank.

Aan de treurige geschiedenis van de Fortisbank wil niemand meer herinnerd worden. De Noordwijkse Bondsspaarbank is nog wel een mooi herdenkingsartikel waard. Eens kijken of we daar iets aan kunnen doen.