“Zelmo” stond volgens mij voor “ZELfbediening De MOoy.” En ik wist dat er een Zelmo was aan de Albert Verweystraat. Maar weer niet dat er ook Zelmo’s waren in Heemstede en in Amstelveen.