In 1970 was de zgn. Tweede Feministische Golf in Nederland nog volop onderweg. In Noordwijk was die misschien nog niet eens doorgedrongen. Want de Stichting Katholiek Onderwijs aldaar zocht een onderwijzer of een onderwijzeres en bestond het daarbij aan te geven ‘dat ook gehuwde onderwijzeressen konden solliciteren.’