Frankering en stempeling op een willekeurige brief die ik op internet aantref. Nou ja, willekeurig: de stempeling – in Noordwijk – vond plaats op 26 augustus 1960, the very day dat ik – in datzelfde Noordwijk – de gezegende leeftijd van 8 jaren mocht bereiken.