De kaart ging in februari 1911 vanuit het stadje Gävle aan de Botnische Golf in Zweden naar de firma De Ruyter & Son. Eens te meer bewijs van het feit dat Noordwijkse bloembollenkwekers aan het begin van de 20e eeuw al volop in de bollenexport zaten. Op het poststempel staat nog “Gefle” vermeld, maar intussen is de naam verder verzweudst naar “Gävle”. De Zweudse naam voor ‘briefkaart’ is nog altijd onverkort ‘briefkort’.