Ten tijde van oorlog kan de post er lang over doen om een eenvoudig kaartje bij iemand te bezorgen, vooral als die iemand blijkbaar zonder adreswijziging de kuierlatten naar Engeland heeft genomen en de Duitse censor zich er ook nog mee moet bemoeien.