Bijzondere foto van de aanleg der tennisbanen van de Noordwijksche Sportvereeniging. De banen gingen een roemruchte geschiedenis tegemoet: ze zouden gastvrijheid bieden aan mondiale grootheden in die sport totdat het over was. En ook de banen zelf verdwenen. Lees de nieuwe Blauwdotter met een mooi verhaal over die roemruchte geschiedenis en de bijzondere rol daarin van wijlen notaris mr. C. Punt: