Het is eigenlijk een doodzonde om een tekening van Max Liebermann als ‘zoekplaatje’ te betitelen. Maar ja. Ik kom deze tekening van hummes tegen in de collectie van het Ashmolean in Oxford onder de titel “Dunes at Noordwijk”. Maar waar Liebermann nu precies zat toen hij dit beeld schetste is me een raadsel. In de verte vermoedelijk de kerktoren van Noordwijk Binnen, maar op de voorgrond? Wie het weet mag het schrijven.

NOTA BENE Ik krijg van Jaques onderstaande tekening en onderstaand commentaar (waarvoor veel dank):

Ik denk dat hij achter villa Cassirer in het duin zit en kijkt in de wei van Plug met links De Kroft en rechts de oude Wurft. Dit was vroeger de noordelijke begrenzing van Noordwijk aan Zee. De kerk is dus niet die van Noordwijk Binnen maar de Kapel en mogelijk de Buurtkerk. Ik doe er de volgende tekening bij die het Museum Noordwijk niet zo lang geleden geschonken heeft gekregen en waarin tekeningen van het zeedorp rond 1900 te zien zijn. De richting waarin de tekenaar (Leon Senf?) naar dit beeld heeft gekeken wijkt wel af van de kijkrichting van Liebermann.