Een mooie oude Nauta met van links naar rechts de Villa Cassirer van Paul Cassirer, de villa van professor Blok (die zo te zien toen al ‘De Zeeleeuw’ heette) en tenslotte de Villa Nellie (ik weet niet wie hier gewoond zou hebben).