Houd het dan nooit op? Dat gezeur en gezever rond de watertoren? De huidige eigenaar van dit monumentale gebouw is al jaren bezig om er een nieuwe bestemming aan te geven met respect voor de cultuurhistorische waarde van deze toren. Maar ja, het begrip cultuurhistorie is in Noordwijk een relatief onbekend begrip. Nu zijn het omwonenden die bezwaar maken tegen de overdracht van de toren aan de rechtmatige eigenaar, alléén om er het broodnodige onderhoud aan te plegen.

Ik weet niet om welke ‘omwonenden’ het gaat, maar ik vrees dat het gaat om eigenaren van huizen die er ver ná de bouw van de watertoren zijn neergezet. Blijkbaar kunnen die blijven procederen tot de toren zo ongeveer integraal is ingestort vanwege het achterstallig onderhoud. Daarmee zou een markant stuk Noordwijks erfgoed opgeofferd worden aan de veronderstelde gemoedsrust van mensen die er een zielloze bungalow of boerderette bewonen.

Bij mijn weten staat de watertoren op de nationale lijst van rijksmonumenten. Dat moet toch voldoende basis zijn voor rijk en gemeente om ‘door te pakken’ en dit monument voor de poorten van een opportunistische en zelfgenoegzame hel weg te slepen? Waar zijn de inspecteurs van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed?