Reproductie van een schilderij van Leo Klein Diepold, een winterlandschap in Noordwijk aan Zee. Van het origineel heb ik één, zij het niet heel goede afdruk. Het vreemde met dit schilderij is dat het ooit in Noordwijk circuleerde (bij het GON?), maar dat het om onnaspeurlijke redenen verdwenen is. Niemand weet waar of dat het schilderij zich bevindt. Wie het weet, melde zich en hij of zij verdient een voetreis naar Rome.

Jaques komt met een andere versie (maar ook van Klein Diepold):