Op zondag 10 september droeg de net tot priester gewijde pater Jaques Alkemade zijn eerste Heilige Mis op in de parochiekerk van Sint Jeroen in Noordwijk Binnen. Zíjn parochiekerk ook, want Jaques stamde uit een devoot katholiek gezin uit de Marcellisstraat. Deze familie droeg de profane bijnaam ‘Zakkie’, de Hemelen weten waar die naam nou weer vandaan kwam.

In die voornoemde Heilige Mis van Jaques mocht ik dienst doen als misdienaar en ik denk dat ik mij behoorlijk van die taak gekweten heb, want alles liep die dag goed af. In 1964 vertrok Pater Alkemade naar de missie in Indonesië, want het gevoelen was nog dat daar veel werk te doen was. Met alle respect voor Alkemade en zijn mede-missionarissen en mede-zendelingen, maar hun goede werken waren redelijk tevergeefs. Indonesië bleef voor 90% islamitisch en daarmee ook het grootste islamitische land ter wereld.

Aan pater Alkemade zal het niet gelegen hebben. Hij keerde in 1977 al terug en bleef actief als geestelijke in Nederland (want inmiddels moest daar opnieuw gekerstend worden na alle teleurstellingen van het Pastoraal Concilie en de Paapse Restauratie die daarop vanuit Rome werd verordonneerd). Hoe hij stond tegenover die ontwikkelingen, weet ik niet. Ik herinner me vooral die devote man, die op die dag in 1961 in Noordwijk grote indruk maakte, niet in de laatste plaats ook op die ene misdienaar.

Dezer dagen is hij gestorven, 59 jaar na die ene dag. Hij werd 84 jaar.