Het was een ongedefinieerd en ook ongedateerd gezelschap dat zich voor de lens van Jacob Braakman installeerde. Ik vermoed dat het stadse bleekscheetjes waren die onder leiding van oudere dames aansterkten in één van de vele kindertehuizen die Noordwijk rijk was. Maar daar gaat het nu niet om.

Van Braakman zijn eigenlijk alleen maar zwart-wit fotografieën bekend, afgezien dan van enkele die later met de hand werden ingekleurd. Het is daarom lastig om je een precies beeld te vormen van datgene wat Braakman feitelijk waarnam. Ik heb de vrijheid genomen om zijn foto alsnog op te leuken met enige kleur en aldus een reconstructie te maken van datgene wat Braakman in het echie zag.