Een schitterende foto van de zuidduinen, nog betrekkelijk verstoken van al te veel gebouwen, zoals daar zijn groengedakte bungalows, boerderettes en hier en daar al te spontane modernismen. Met links Sole Mio en rechts…. ?