Dit stukje Noordwijk kreeg in de volksmond de bijnaam “Bedenk ’t End”. Het was de zalvende naam van een boerderij die hier ooit stond. Noordwijk Binders vatten de naam op als: bedenk dat je hier aan het einde van Noordwijk Binnen bent. Een soortement van waarschuwing voor het onbekende als je verder richting Zee zou gaan.