Ik weet niet beter dan dat dokter Hero Kruyt van af het begin van zijn Noordwijkse verblijf (1942) tot aan zijn pensionering in 1979 ‘onze’ huisarts was. Met uitzondering van een korte periode na de oorlog, toen hij als dienstplichtig arts enkele jaren in Indië moest verblijven om aldaar tijdens de zgn ‘politionele acties’ gewonde manschappen van verband en pleisters te voorzien. Een statige heer (met een al even ‘statige’ neus), die resideerde in een statig pand aan de Voorstraat/hoek Zwanensteeg. Ik ging daar altijd schoorvoetend heen in de stellige verwachting dat het op pijnlijke prikken of ander ongerief zou uitkomen. Maar het viel altijd mee.

Kruyt was een notabele in Noordwijk, niet alleen omdat hij arts was, maar ook omdat hij zich manifesteerde als lid van het Sint Jorisgilde, als bestuurslid van de Noordwijkse Oranjevereniging én als bestuurslid van de Noordwijkse Reddingsbrigade. Na zijn pensionering vestigde hij zich met zijn echtgenote aan het Westeinde (‘de Boerenkant’). Hij is – meen ik – eind vorige eeuw gestorven, maar de precieze datum weet ik niet en kan ik ook niet vinden.