In de recent verschenen “Kerndotter” over 75 Jaar Bevrijding van WOII stond een interessant artikel over de ontruiming van verschillende tehuizen in Noordwijk, waaronder van het Sint Jeroensgesticht aan de Wilhelminastraat. Ter aanvulling daarop hier de brief van toenmalig Burgemeester Van der Mortel, waarin hij “Het Bureau Afvoer Burgerbevolking” (zo heette het) verzocht de ontruiming voor haar rekening te nemen. De bewoners werden tot 1947 overgeplaatst naar het Landgoed “De Utrecht” te Eerbeek in Noord Brabant.